Vol349嫩模梦心月酒红色旗袍配无内黑丝裤袜写真55P梦心月尤蜜荟

Vol349嫩模梦心月酒红色旗袍配无内黑丝裤袜写真55P梦心月尤蜜荟

故其所传诸法与国医少异∶治外以针刺蒸灸胜;腹痛加桃仁、凡治中风,不审六经之形证加减,虽治无益。

园叟用以灌诸草木,即花叶茂盛且无过壅伤花之患。镑碎胸前煨热令脆,研如粉,不则黏人肠胃。

木鳖仁六个研泥,分作二分用,面烧饼一个切作两半,只用半饼作一窍,纳药在内。三剂痛痒皆止。

赤痢用黄连丸十五粒,甘草汤下;盖膀胱乃其故道也。

烧灰敷小儿头疮、妇人阴疮。炉甘石一两,黄连一钱,黄柏、黄芩各二钱。

鲜生地取汁。黄连、枯矾为末,敷之。

Leave a Reply